Vi ser till att dina djur mår bra

Pharmacuums mål är att ha ett sortiment av produkter både läkemedel och läkemedelsnära produkter från tillverkare som har ett tydligt miljötänk och högt ställda kvalitetskriterier, så att du som djurhållare kan känna sig trygg med produkter från Pharmacuum.

Milca4

Kalciumtillskott för mjölkkor

Milca4 är en ny generation tillskott av kalcium för att minska risken för hypokalcemi i samband med kalvning. Normalt ges endast en dos Milca4, 500 ml, oralt i samband med kalvning.

Viroxide Super 5 kg

Desinficering av djurstallar

Viroxide Super är ett desinfektionsmedel i pulverform som fungerar snabbt mot bakterier och virus. Rekommenderas för användning på hårda ytor.

Viroxide Super 1 kg

Desinficering av djurstallar

Viroxide Super är ett desinfektionsmedel i pulverform som fungerar snabbt mot bakterier och virus. Rekommenderas för användning på hårda ytor.