Fenprokel 100 mg/ml
Fenprokel 10 x 100 ml

Indikationer


Häst

– lindring av inflammation och smärta i samband med muskuloskeletala sjukdomar;

– lindring av visceral smärta i samband med kolik.

Nötkreatur

– stödjande behandling av förlossningspares i samband med kalvning;

– minska pyrexi och ångest i samband med bakteriell andningssjukdom när det 

används i kombination med antimikrobiell behandling, vid behov;

– påskynda tillfrisknandet vid akut klinisk mastit, inklusive akut endotoxisk mastit, orsakad av gramnegativa mikroorganismer, i kombination med antimikrobiellbehandling;

– minska ödem i juver i samband med kalvning.

– minska smärta i samband med hälta

Svin

– minska pyrexi och andningsfrekvens i samband med bakteriell eller viral andningssjukdom vid kombination med antimikrobiell behandling, vid behov;

– stödjande behandling av post partum dysgalactia syndrome, PPDS, tidigare benämnt MMA, i kombination med antimikrobiell behandling, vid behov.

Dosering

Dos och administreringssätt

Användning av en uppdragningskanyl rekommenderas vid behandling av stora grupper av djur. Behållaren bör inte punkteras mer än 33 gånger.

Häst:

Intravenös administrering.

För användning i muskuloskeletala sjukdomar:

2,2 mg ketoprofen/kg d.v.s. 1 ml produkt per 45 kg kroppsvikt, administrerad genom intravenös injektion en gång dagligen i upp till 3 till 5 dagar.

För användning i hästkolik:

2,2 mg/kg (1 ml/45 kg) kroppsvikt, ges genom intravenös injektion för omedelbar verkan. En andra injektion kan ges om koliken återkommer.

Nötkreatur

Intravenöst eller intramuskulär administrering.3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt, d.v.s. 1 ml produkt per 33 kg kroppsvikt, administrerad genom intravenös eller djup intramuskulär injektion en gång dagligen i upp till 3 dagar.

Svin:

Intramuskulär administrering.3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt, d.v.s. 1 ml produkt per 33 kg kroppsvikt, administrerad en gång genom djup intramuskulär injektion.

Skakas väl före användning.