Ett svenskt djurläkemedelsföretag

Pharmacuum är ett svenskt djurläkemedelsföretag grundat 2019

Vi har vårt säte i Värmland, Karlstad. Vårt huvudkontor ligger strax utanför Karlstad.

Våra produkter

Vi har produkter för hund, katt, mjölkko, häst, gris och fjäderfä.

Distribution

Leverans av produkter till apotek, veterinärkliniker och professionella djurhållare sker från Djurfarmacia i Trollhättan, som är Sveriges största distributör av djurläkemedel.

Leverantörer

Vi har ett nära samarbete med de tillverkare som vi representerar. Vi samarbetar bara med tillverkare som har fokus på kvalitet och ett uttalad inriktning att minimera produktionens miljöpåverkan.

Vi är certifierade och registrerade

Pharmacuum är certifierade enligt EUs nuvarande GDP-riktlinjer med tillstånd från läkemedelsverket. Pharmacuum är en registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket.