Emdocam Häst, 125 ml

Indikationer

Inflammationsdämpande och smärtlindrande vid såväl akuta som kroniskamuskuloskeletala sjukdomstillstånd hos häst.

Dosering

Dos och administreringssätt

Ska antingen blandas i foder eller ges direkt i munnen vid en dos om 0,6 mg/kg kroppsvikt, en gång dagligen, upp till 14 dagar. Om läkemedlet blandas i foder, ska det tillsättas i små mängder i fodret, före utfodring.

Suspensionen ska ges med hjälp av den graderade sprutan som tillhandahålls i förpackningen. Sprutan passar på flaskan och har volymskala och ”kg kroppsvikt”, skalan motsvarar underhållsdosen (d.v.s. 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt).

Skakas väl före användning.

Kroppsvikt (kg)En flaska 125 ml räcker:
200 15 dagar
30010 dagar
4007 dagar
5006 dagar
6005 dagar

 


Emdocam Häst, 336 ml

Kroppsvikt (kg)En flaska 336 ml räcker:
50016 dagar
55015 dagar
60014 dagar
65013 dagar