Clavucil – amoxicillin och klavulansyra

Den antibakteriellt verksamma substansen i Clavucill – amoxicillin – är ett bredspektrumpenicillin. Amoxicillin har baktericid effekt genom hämning av cellväggssyntesen och är aktivt mot grampositiva kocker och stavar, gramnegativa kocker samt ett stort antal gramnegativa stavar.

Klavulansyra inaktiverar ett stort antal β-laktamaser, som förekommer hos gramnegativa bakterier och stafylokocker. Klavulansyra skyddar därmed amoxicillin mot nedbrytning.

  • Lågt pris
  • Tillgänglig hos alla apotek i Sverige
  • Lagerförs av Djurfarmacia

Indikationer hund

Behandling av infektioner som orsakats av mikroorganismer som är känsliga för kombinationen amoxicillin/klavulansyra, särskilt vad gäller:

  • dermatit (ytlig och djup pyodermi) som orsakats av Staphylococcus (pseud)intermedius.
  • urinvägsinfektioner orsakade av E. coli
  • luftvägsinfektioner orsakade av Streptococcus spp. – enterit orsakad av E. coli.

Indikationer katt 

Behandling av infektioner som orsakats av mikroorganismer som är känsliga för kombinationen amoxicillin/klavulansyra, särskilt vad gäller: 

  • dermatit (ytlig och djup pyodermi) som orsakats av Staphylococcus (pseud)intermedius
  • urinvägsinfektioner orsakade av E. coli
  • luftvägsinfektioner orsakade av Streptococcus spp. – enterit orsakad av E. coli.

Clavucill 40 mg/10 mg

Dosering

Rekommenderad dos är 10 mg amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kilo kroppsvikt två gånger dagligen oralt till hund och katt, dvs 1 tablett per 4 kg kroppsvikt, var tolfte timme.

Kroppsvikt (kg)Antal tabletter (2ggr/dag)
1,0–2,01/2
2,1–4,01
4,1–6,01 1/2
6,1–8,02
>8Använd 200 mg/50 mg eller 400 mg/100 mg tabletter

Vid komplicerade infektioner, särskilt i andningsvägarna erhålls bättre verkan med en dubbel dos på upp till 20 mg amoxicillin/5 mg klavulansyra per kilo kroppsvikt två gånger dagligen.

Behandlingstid 

I flertalet fall är en behandlingstid på 5–7 dagar tillräcklig. För kroniska och återkommande infektioner kan längre behandlingsperioder behövas. Behandlingstidens längd ska anges av veterinären och den ska vara tillräckligt lång för att säkerställa fullständig bakteriologisk behandling. 

För att säkerställa rätt dosering bör kroppsvikten bestämmas så exakt som möjligt, för att undvika underdosering.


Clavucill 200 mg/50 mg

Dosering

Rekommenderad dos är 10 mg amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kilo kroppsvikt två gånger dagligen oralt till hund, dvs 1 tablett per 20 kg kroppsvikt, var tolfte timme.

Kroppsvikt (kg)Antal tabletter (2ggr/dag)
<8Använd 40 mg/10 mg tabletter
8,1–10,01/2
10,1–20,01
20,1–30,01 1/2
30,1–40,02
>40Använd 400 mg/100 mg tabletter

Vid komplicerade infektioner, särskilt i andningsvägarna erhålls bättre verkan med en dubbel dos på upp till 20 mg amoxicillin/5 mg klavulansyra per kilo kroppsvikt två gånger dagligen.

Behandlingstid 

I flertalet fall är en behandlingstid på 5–7 dagar tillräcklig. För kroniska och återkommande infektioner kan längre behandlingsperioder behövas. Behandlingstidens längd ska anges av veterinären och den ska vara tillräckligt lång för att säkerställa fullständig bakteriologisk behandling. 

För att säkerställa rätt dosering bör kroppsvikten bestämmas så exakt som möjligt, för att undvika underdosering.


Clavucill 400 mg/100 mg

Dosering

Rekommenderad dos är 10 mg amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kilo kroppsvikt två gånger dagligen oralt till hund, dvs 1 tablett per 40 kg kroppsvikt, var tolfte timme.

Kroppsvikt (kg)Antal tabletter (2ggr/dag)
30,1–40,01
40,1–60,01 1/2
60,1–80,02

Vid komplicerade infektioner, särskilt i andningsvägarna erhålls bättre verkan med en dubbel dos på upp till 20 mg amoxicillin/5 mg klavulansyra per kilo kroppsvikt två gånger dagligen.

Behandlingstid 

I flertalet fall är en behandlingstid på 5–7 dagar tillräcklig. För kroniska och återkommande infektioner kan längre behandlingsperioder behövas. Behandlingstidens längd ska anges av veterinären och den ska vara tillräckligt lång för att säkerställa fullständig bakteriologisk behandling. 

För att säkerställa rätt dosering bör kroppsvikten bestämmas så exakt som möjligt, för att undvika underdosering.