Milca4 – ett långtidsverkande kalciumtillskott för mjölkkor, en dos vid kalvning räcker

Milca®4 är en ny generation långtidsverkande kalciumtillskott för mjölkkor framtagen av Inovet i Belgien.

Kalciumhalten hos alla kor sjunker efter kalvning 12 till 24 timmar efter kalvning mäts den lägsta kalciumkoncentrationen i blodet 50 % av alla kor kommer att genomgå en subklinisk hypokalcemi kring kalvningen.

Milca4 innehåller 4 kalciumkällor samt näringsämnen och energi från alger. Den unika sammansättningen gör att man normalt bara behöver ge en dos i samband med kalvning. Äldre kor och stormjölkare kan behöva en extra dos.

  • Milca4 är aktivt i 3 nivåer genom att minska risken för hypokalcemi och förhindra energi- och proteinunderskott hos mjölkkor under övergångsperioden.
  • Milca4 500 ml ger mer än 60 g effektivt metaboliserbart kalcium. Kalciumet binds till albumin, så att kalciumhalten förblir på adekvat nivå under en längre tid.
  • Den höga koncentrationen av glutaminsyra ger en unik energiförsörjning och påskyndar återhämtningen av den metaboliska balansen.
  • Milca4 optimerar pH i våmmen (5,8–6,2)

Köp Milca4

Du kan köpa direkt här från vår webbshop. Milca4 finns även i lager hos Djurfarmacia i Trollhättan.

Hur använder man Milca4?

Milca4 finns i 500 ml plastflaskor som ges oralt i samband med kalvning. Smaken tilltalar de flesta kor varför administreringen blir enkel.

Vad innehåller Milca4?

Kalciumpropionat och formiat är salter av flyktiga fettsyror som snabbt absorberas. De är en källa till lätt tillgängligt kalcium och energi för att klara de omedelbara bristerna.

Kalciumpidolat stimulerar kalciumbindande proteiner för att bättre absorbera och behålla kalcium i kroppen. Urinförlusterna blir begränsade och kalcium förblir tillgängligt i blodet under en längre period av tid.

Kalciumalginat måste först minskas mekaniskt i våmmen innan den kan passera genom nätmagen. Den progressiva urförseln i tunntarmen är av stor vikt att fylla på långvariga kalciumbrister.

Milca4 innehåller ett specifikt algextrakt med hög koncentration av magnesiumoxid och glutamin vilket ger ett unikt tillskott av vitaminer, mineraler och aminosyror, optimeringen av vommens pH (5,8–6,2).

Tillförsel av energi som optimerar biosyntesen av nukleotid i muskelcellerna och vita blodkroppar som behövs för att helt återhämta sig från en (sub) klinisk hypokalcemi.

Konsekvenser av kalciumbrist

  • Nedsatt mjölkproduktion – den största effekten av kalciumbrist.
  • Kor med subklinisk hypokalcemi – samlar mer kroppsfett med risk för att utveckla ketos eller löpmagsförskjutning.
  • Juverinfektion – ökad risk då spenkanalen inte stänger normalt efter mjölkning.
  • Nedsatt immunförsvar – kan öka risk för juver- och livmoderinflammationer.

Kalvförlamning – bara en del av problemet

Klinisk kalvförlamning drabbar i snitt 2–3 % av mjölkkor. I vissa fall betydligt fler. Om det finns klinisk kalvförlamning i en besättning så är det en indikation på att det finns problematik med subklinisk hypokalcemi i den övriga besättningen.

När total kalcium i blodet ligger under 85 mg/L, vid kalvning, så har kon en kalciumbrist, det är dock inte säkert att man ser några kliniska symptom. För varje fall av klinisk kalvförlamning är ytterligare 5–10 gånger så många kor i besättningen påverkade av subklinisk kalciumbrist.