Ett svenskt djurläkemedelsföretag

Pharmacuum är ett svenskt djurläkemedelsföretag grundat 2018. Vi har vårt säte i Värmland, Karlstad. Vårt huvudkontor ligger strax utanför Karlstad, vid Karlstads vattentäkt, Sörmon. Vi har idag produkter för hund, katt, mjölkkor, häst, gris och fjäderfä.