Ascopet – återställer din hunds naturliga andedräkt och förebygger plack och tandsten

Ascopet® är en 100 % naturlig produkt baserad på havsalgen Ascophyllum nodosum (knöltång), skördad utanför Norges kust. Den innehåller en speciell aminosyraprofil, ett komplex av spårelement inklusive jod och är rik på vitaminer. Ascopet är registrerad hos Jordbruksverket som foderråvara.

  • Ascopet är ett tillskott bestående av 100 % havsalgen Ascophyllum Nodosum.
  • Kliniska studier visar att havsalgen Ascophyllum Nodosum, stödjer en bra munhälsa, genom minskning av de bakterier som orsakar plack och dålig andedräkt.

Köp Ascopet

Du kan köpa direkt här från vår webbshop. Ascopet finns även hos ett flertal djurtillbehörsbutiker samt hos Apotea och Djurfarmacia i Trollhättan:

Hur använder man Ascopet?

VIKTIGT! Börja med att ge en mindre dos de 3 första dagarna (ca 1/4 sked, det medföljer en sked i burken) så att din hund eller katt vänjer sig vid smaken. Öka sedan till den angivna dosen för din hund eller katt. Ascopet blandas i eller strös på torrfoder eller blötfoder.

Dosering

De första 8 veckorna ges Ascopet dagligen därefter räcker det att dosera 1 gång/vecka.

Hund/kattStart**Underhåll
< 10 kg1 sked*/dag1 sked*/vecka
10–20 kg2 skedar*/dag1 sked*/vecka
> 20 kg3 skedar*/dag2 skedar*/vecka

* Sked (5 g) inkluderad i burken
** Under 8 veckor

OBSERVERA: Om din hund luktar illa i munnen, verkar ha ont när den äter eller har minskad matlust bör du kontakta din veterinär.

Vad innehåller Ascopet?

Ascopet® är en 100 % naturlig produkt baserad på tången Ascophyllum Nodosum (knöltång), skördad utanför Norges kust. Den innehåller en speciell aminosyraprofil, ett komplex av spårelement inklusive jod och är rik på vitaminer. Ascopet är registrerad hos Jordbruksverket som foderråvara.

Biverkningar/försiktighet

Sköldkörtelsjukdom

Djur som lider av sköldkörtelsjukdom bör vara uppmärksamma på sitt intag av jod. Ascophyllum nodosum, har en naturligt hög jodhalt så vi rekommenderar vi inte att produkten ges till husdjur med sköldkörtelsjukdom utan att du först rådfrågar en veterinär.

Dräktig eller digivande hund eller katt

Vi rekommenderar inte att ge Ascopet under dessa perioder.

Orsaker till dålig andedräkt hos hund

Den främsta orsaken till dålig andedräkt är bakterier i munnen. Dessa bakterier orsakar plack och uppbyggnad av tandsten. Havsalgen Ascophyllum Nodosum har i kliniska studier visat sig minska dessa bakterier och därmed minska dålig andedräkt och uppkomst av plack.

Hundar har ofta små veck i huden vid läppen. Där kan mat och saliv ansamlas och bli en grogrund för bakterier. Hundar kan också ha fickor inne i munnen där mat kan fastna. Hunden kan ha ätit något illaluktande. Hundar tycker om att smaka och äta lite allt möjligt och en vanlig orsak till dålig andedräkt är helt enkelt att hunden ätit något illaluktande såsom avföring från ett annat djur.

Gaser i magen (flatulens) – dålig matsmältning

Stödjer den naturliga miljön i tarmen och därmed reducerar, flatulens (gaser i magen). Alginater och Laminarin (fibrer) ändrar reologin i tarmen dvs flytförmågan eller trögflutenhet av tarminnehållet på ett positivt sätt.

Varför äter hundar avföring (koprofagi)?

Även om de flesta fall av koprofagi tycks vara rent beteende, finns det flera medicinska problem som kan orsaka eller bidra till koprofagi. Dessa problem måste först uteslutas innan en beteendediagnos kan ställas.

Vilka är några av de medicinska orsakerna?

Varje medicinskt problem som leder till en minskning av absorptionen av näringsämnen eller orsakar en ökning av appell av hundens avföring, kan leda till Koprofagi. Om avföringen innehåller stora mängder osmält mat, finns det en ökad sannolikhet för att hunden skulle äta avföringen.

En dålig matsmältning, undermatning och vissa medicinska tillstånd som minskar absorptionen, såsom matsmältningsenzymsbrister eller parasiter, kan leda till undernäring eller vitamin- och mineralbrister, och kan därför orsaka en ökad aptit för att eventuellt äta avföring.

Dessutom kan alla tillstånd som kan orsaka en ökad aptit eller en ovanlig aptit, såsom diabetes, Cushings sjukdom, sköldkörtelsjukdom eller behandling med vissa läkemedel, som steroider leda till en ökning av avföringen. Hundar som placeras på extrem kaloribegränsning eller som matas dåligt balanserade dieter kan också börja äta avföringen

Observera! Om en hund utvecklar en smak för en viss hundpall, bör den andra hunden testas för alla typer av tillstånd som kan leda till dålig matsmältning (med resultatet att överskott av näringsämnen kvarstår i avföringen).

Vilka är några av beteendeskälen till att en hund kan äta sin egen avföring?

Koprofagi är ett vanligt problem hos vissa valpar, som vanligtvis försvinner i vuxen ålder med god näring och korrekt vägledning och övervakning. När valpen lämnas utan tillsyn kan den helt enkelt börja undersöka, leka med och till och med äta avföringen som en lek. Eftersom koprofagin i sig väcker uppmärksamhet från ägaren kan beteendet förstärkas ytterligare.

Då tiken städar och tar in valpens avföring i boet kan valparna lära sig att efterlikna beteendet hos sin mor eller andra valpar som äter sin avföring.

Om ägaren redan vid tidig ålder adresserar beteendet kan detta bidra till att minska möjligheten att beteendet blir en långvarig vana

Varför äter hundar avföring från andra djur?

Det är inte ovanligt för hundar att ”stjäla” mat eller äta saker, som de flesta människor anser ovanliga eller till och med motbjudande. Avföring från katter och andra djur har ibland egenskaper såsom lukt, konsistens som attraherar.

Hur kan koprofagibeteendet behandlas?

  1. Koprofagibeteende kan ändras genom att man förhindrar hunden kan äta sin avföring.
  2. Genom frekvent rengöring av hundens låda.
  3. Övervakning när hunden är utomhus.
  4. En förändring i dieten till en som är mer smältbar eller en med olika proteinkällor kan vara användbar.

Vissa hundar kan förbättras genom att lägga till enzymtillskott för att förbättra matsmältning eller absorption av näringsämnen. Specifikt kan matsmältningsenzymer i form av köttbärare eller livsmedelstillsatser hjälpa till att öka protein-matsmältningen, vilket resulterar i en mindre smaklig avföring. När du lägger till några av dessa föremål till torr hundmat kan det vara nödvändigt att fukta maten först och låta produkten sitta på maten i 10–15 minuter för att öka effektiviteten.

Ascophyllum Nodosum – historia och användning till andra djurslag

Tack vare sin stora förekomst har den soltorkade tången i århundraden använts av lokalbefolkningar som foder för boskap (nötkreatur och renar) under perioder med brist på foder och även som källa för djur av viktiga mikroingredienser (mineraler och vitaminer) och särskilt jod ①.

Ascophyllum nodosum kännetecknas av sitt höga innehåll av alginater, fucoidaner och laminarin (beta-glukan). Det höga innehållet av jod och natrium är också av zooteknisk relevans ②.

Intresset för Ascophyllum har ökat under de senaste decennierna på grund av farmakologiska undersökningar som visar att vissa polysackaridiska komponenter i Ascophyllum, kan ha starka antiinflammatoriska och antivirala verkningar. Detta stöder den allmänna uppfattningen om tångmjölets fördelaktiga och toniska egenskaper ③.

Förutom den effekt som härrör från fucoidan innehåll, inducerar nyligen genomförda studier att alginater och beta-glukaner kan ha en direkt effekt på immunsystemet eftersom de på ena sidan simulerar förekomsten av patogena polysackarider och därmed inducerar ett immunologiskt svar och på andra sidan kan de framkalla användbara tarm-fermentationer som förhindrar utveckling av patogena bakteriestammar (prebiotisk effekt av matsmältbar fiber) ④. Dessutom är alginater kända för att kunna modifiera de reologiska egenskaperna hos avföring som påverkar tarminnehållets konsistens och dess transitering.

När det gäller stora djur, särskilt idisslare, påpekar många amerikanska studier att Ascophyllum nodosum kan betraktas som ett värdefullt fodermaterial för att skydda djurens hälsa och produktivitet under perioder med stress, särskilt värmestress eller peripartum ⑤. Denna positiva effekt beror sannolikt på den antagonistiska effekten av Ascophyllum Nodosum mot en viss pool av toxiner (Ergot-alkaloider).

Ergot och Fescue toxikos är förgiftningar orsakade av allestädes närvarande svampar (Claviceps ss.pp., Neotyphodium ss.pp.) som frisätter specifika alkaloider (derivat av lyserginsyra) som kan ge flera skador; bland annat en lägre produktion av prolaktin (hos mjölkkor, såväl som i suvor och ston), agalaxi, hypertermi, en minskning av aptiten och foderintaget, minskad fertilitet och till och med sen abort, hovskador och nekros, knappa tillstånd av pälsen ⑥.

Det är ännu inte klart om denna effekt mot ergot och Fescue toxikosen beror på en verklig nutraceutisk verkan av en viss polysackaridfraktion, eller på en specifik kemisk affinitet mellan ergot toxiner och komplexa polysackarider som alginater, som är kända för sin bindningsaktivitet.

Fältundersökningar bekräftade att Ascophyllum Nodosum är ett funktionellt och fungerande fodermaterial. Hos idisslare (mjölkkor) är den föreslagna dosen 50 gram ko/dag (med början från den sista graviditeten till de första tre/fyra månaderna av amning), särskilt under heta perioder eller i närvaro av låg kvalitet foder (spannmål och hö). Den föreslagna dosen för slutbehandling av nötkreatur är 1 % av torrsubstansintaget under två veckor med början från 45 dagar från slaktdatum, vilket upprepar behandlingen även under de senaste två veckorna efterbehandling i detta fall avslutas tillskottet för att förbättra köttets egenskaper (hållbarhetsfärg) och för att minska den patogena bakteriebelastningen (Coli) nära slakten ⑦.

Hos hästar används Ascophyllum måltid för att reglera matsmältningsprocessen, förbättra hälsa och pälsstatus, minska eventuella ergotrelaterade problem (agalaxi, abort, hovskador).

Liknande indikationer är tillämpliga på kaniner och husdjur. I Europeiska gemenskapen klassificeras Ascophyllum Nodosum som ett råmaterial för foder (Dir 96/25 / EG och följande ändringar).

Referenser

① FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER – 281: Case Studies of Seven Commercial Seaweed Resources 1987
② Dierick N. et Al. 2009, J. Sci. Food Agric. 89:584-594
③ Cumashi A. et Al. Glycobiology 2007, 17:541-552
④ Deville C. et Al. 2007, J. Sci. Food Agric. 87 :1717-1725
⑤ Spiers D.E. et Al. J. Thermal Biology 2004, 29:753-757
⑥ Cross D.L. et Al. J. Anim. Sci. 1995, 73 :899-908
⑦ Braden K.W. et Al. 2007, J. Anim. Sci., 85:754-768


Ascophyllum Nodosum (knöltång) – forskningsstudier

Ascophyllum Nodosum innehåller en del ämnen som inte finns i något annat landlevande organism varför intensiv forskning pågår. Nedan finner du ett urval av studier som utförts på Ascopyllum nodosum. Listan uppdateras varefter publikationer inkommer.

A randomized controlled clinical study of the effect of daily intake of Ascophyllum nodosum alga on calculus, plaque, and gingivitis. 

Clin Oral Investig. 2015;19(6):1507-1518. doi:10.1007/s00784-014-1383-2

van Dijken JW, Koistinen S, Ramberg P.

Länk till studien


Effects of Edible Treats Containing Ascophyllum nodosumon the Oral Health of Dogs: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Single-Center Study.

Front Vet Sci. 2018 Jul 27;5:168. doi: 10.3389/fvets.2018.00168. PMID: 30109236; PMCID: PMC6080642. Gawor J, Jank M, Jodkowska K, Klim E, Svensson UK.

Länk till studien


Effect of diet supplementation with Ascophyllum nodosum on cow milk composition and microbiotaJ Dairy Sci. 2016;99(8):6285-6297. doi:10.3168/jds.2015-10837

Chaves Lopez C, Serio A, Rossi C, et al.

Länk till studien


Air-Dried Brown Seaweed, Ascophyllum nodosum, Alters the Rumen Microbiome in a Manner That Changes Rumen Fermentation Profiles and Lowers the Prevalence of Foodborne Pathogens

mSphere. 2018;3(1):e00017-18. Published 2018 Jan 31. doi:10.1128/mSphere.00017-18

Zhou M, Hünerberg M, Chen Y, et al.

Länk till studien